تصاویر | پایگاه اینترنتی چالکا
گزیده ای از تصاویر محرم الحرام ۱۴۳۵ / مجموعه دوم

گزیده ای از تصاویر محرم الحرام ۱۴۳۵ / مجموعه دوم

آذر ۱۸

قال الصادق (ع): ما من احد قال فى الحسین شعرا فبکى و ابکى به الا اوجب الله له الجنة و غفر له. امام صادق (ع) به جعفر بن عفان فرمود: هیچ کس نیست که درباره حسین (ع) شعرى بسراید و بگرید و با آن بگریاند مگر آن که خداوند، بهشت را بر او...

گزیده ای از تصاویر محرم الحرام ۱۴۳۵ / مجموعه اول

گزیده ای از تصاویر محرم الحرام ۱۴۳۵ / مجموعه اول

آذر ۰۵

قال الحسین علیه السلام: من دمعت عیناه فینا قطرة بوأه الله عز و جل الجنة. حسین بن علی علیه السلام فرمود: چشمان هر کس که در مصیبتهای ما قطره ای اشک بریزد، خداوند او را در بهشت جای می دهد.احقاق الحق، ج ۵، ص .۵۲۳ روز عاشورای...

گزیده ای از تصاویر محرم الحرام ۱۴۳۴ / مجموعه هشتم

گزیده ای از تصاویر محرم الحرام ۱۴۳۴ / مجموعه هشتم

بهمن ۰۴

قال الرّضا(ع) :” من تذکّر مصابنا و بکی لما ارتکب منّا کان معنا فی درجتنا یوم القیامهْْ؛ (۱) هر کسی مصیبت ما ائمه(ع) را متذکّر شود و به خاطر آن چیزهایی که به ماشده ، گریه کند، در فردای قیامت در بهشت با ما هم درجه خواهد...

گزیده ای از تصاویر محرم الحرام ۱۴۳۴ / مجموعه هفتم

گزیده ای از تصاویر محرم الحرام ۱۴۳۴ / مجموعه هفتم

دی ۱۴

قال الحسین علیه السلام: من دمعت عیناه فینا قطرة بوأه الله عز و جل الجنة. حسین بن علی علیه السلام فرمود: چشمان هر کس که در مصیبتهای ما قطره ای اشک بریزد، خداوند او را در بهشت جای می دهد.احقاق الحق، ج ۵، ص .۵۲۳   روز عاشورای...

گزیده ای از تصاویر محرم الحرام ۱۴۳۴ / مجموعه ششم

گزیده ای از تصاویر محرم الحرام ۱۴۳۴ / مجموعه ششم

آذر ۰۹

قال علی علیه السلام: ان الله…اختار لنا شیعة ینصروننا و یفرحون بفرحنا و یحزنون لحزننا. علی علیه السلام فرمود: خداوند برای ما، شیعیان و پیروانی برگزیده است که ما را یاری می کنند، با خوشحالی ما خوشحال می شوند و در اندوه و...

گزیده ای از تصاویر محرم الحرام ۱۴۳۴ / مجموعه پنجم

گزیده ای از تصاویر محرم الحرام ۱۴۳۴ / مجموعه پنجم

آذر ۰۹

قال الصادق علیه السلام: من قال فینا بیت شعر بنی الله له بیتا فی الجنة. امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در راه ما و برای ما یک بیت شعر بسراید، خداوند برای او خانه ای در بهشت، بنا می کند.وسائل الشیعه، ج ۱۰، ص .۴۶۷ روز تاسوعای...