درباره ما | پایگاه اینترنتی چالکا

درباره ما

WWW.CHALKA.IR

 وبسایت رسمی گروه سایبری محله چالکا

معرفی محله چالکا

***

سردبیر:

مهدی امینی

طراح و مسئول فنی:

رضا مشهدی آقایی

امنیت و هاستینگ:

مهدی رنجبری

گرافیک:

جواد آقایی

عکس:

میثم توکلی

شاهین داداشی

محمد جواد مقصودی

پشتیبانی شبکه:

محمد غلامرضایی

بخش محله:

حسام آباییان

علیرضا حاج نوروزی

امین مشهدی عباسی

بخش فرهنگی:

عباس مشهدی آقایی

مجتبی غلامرضایی

***

(تلفن تماس: ۳-۰۲۱۷۶۳۲۹۰۰۲)

(رایانامه: info@chalka.ir)